Ledarskapet

Blandade medarbetare från Falu Energi & Vatten har gemensam bollövning

Du som chef och ledare har en viktig roll i att inspirera, utmana och motivera medarbetarna att nå sin fulla potential.

Att vara chef hos oss

Som chef och ledare hos oss har du en viktig roll i att inspirera, utmana och motivera medarbetarna att nå sin fulla potential och hjälpa företaget att nå sina mål. Vår ledarskapsplattform är ledstjärnan för allt vårt arbete kring ledarskap. Den fungerar som grund för våra gemensamma förväntningar på dig i din chefsroll. Plattformen består av en värdegrund med fyra hörnpelare:

  • Jag uppträder som en förebild med modet att agera.
  • Jag arbetar med tydliga mål och regelbunden uppföljning.
  • Jag arbetar aktivt för samarbete.
  • Jag ger rak och tydlig feedback. 

Chefens roll

Att vara chef är en komplex och ansvarsfull roll som består av flera delar. Du är chef, ledare och medarbetare. Chefskapet är den formella delen som innefattar de befogenheter och mandat du har inom ditt ansvarsområde. Du förväntas skapa rätt förutsättningar för att din grupp eller avdelning ska fungera så optimalt som möjligt - allt för att skapa största möjliga kundnytta.

Yrke och person

Chef är du till yrket, ledare är du som person. Rollen som ledare är en informellt given roll som uppstår då omgivningen väljer att lyssna och följa. Ledarskap erövras genom tillit och det förtroende du lyckas skapa i relation till din omgivning. Det är bland annat därför som det är viktigt att du hittar rätt i ditt ledarskap och hela tiden är nyfiken på utveckling av rollen.

Du är också medarbetare

Du är också en medarbetare i relation till din chef. Du behöver som alla andra medarbetare rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

Stå upp för gruppen

”Att alltid stå upp för gruppen” innebär att du som ledare tar ansvar för och stöttar gruppens eller enskilda medarbetares beslut. Ännu viktigare de gånger det blir fel.
Vi är alla olika och du behöver hitta ditt ledarskap med utgångspunkt i vår värdegrund och vår ledarskapsplattform. Det är viktigt att du regelbundet ber om feedback och har som mål att hela tiden utveckla ditt ledarskap.

Frågor och kontakt

Kontakta gärna oss på HR-avdelningen via e-post. Eller kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.