Administration anläggninggrupper

Under Administration - anläggningsgrupper kan du gruppera dina anläggningar.

Anläggningsgrupper

Här kan du dela in dina anläggningar i grupper för att under "Förbrukning" till exempel kunna ta fram gemensam förbrukning för en grupp. Du kan då även ge en användare tillgång till en viss anläggning eller grupp.

Steg 1 - I menyn välj Administration, sedan Anläggningsgrupper.

Steg 2 - Välj knappen Skapa ny

Steg 3 - Ge gruppen ett namn och ange eventuell beskrivning av gruppen.

Steg 4 - Ange om det är anläggning eller leveranspunkt du vill gruppera ihop.

Om valet är anläggning så kommer alla mätpunkter visas i gruppen men om valet är leveranspunkt kan du välja in enskilda leveranspunkter i gruppen.

Steg 5 - Välj de anläggningar som ska ingå i denna grupp.

För att ta bort anläggningar klickar man på det lilla krysset till vänster om adressen.

Steg 6 - Välj eventuell användare.

Du kan koppla en användare till anläggningsgruppen, läs mer om att skapa användare i avsnittet Administration - användare.

Redigera grupp

För att redigera en anläggningsgrupp, välj de tre prickarna till höger och välj ”Redigera” alternativt ”Fler val” i mobilen.

Skapa undernivå

För att skapa en undernivå, välj de tre prickarna till höger och välj ”Skapa undernivå” alternativt ”Fler val” i mobilen. Observera att det inte går att skapa en undernivå på en undernivå.

Ta bort grupp

För att ta bort en anläggningsgrupp, välj de tre prickarna till höger och välj ”Ta bort” alternativt ”Fler val” i mobilen. Bekräfta.