Administration anläggninggrupper

Under Administration - anläggningsgrupper kan du gruppera dina anläggningar.

Anläggningsgrupper

Här kan du dela in dina anläggningar i grupper för att under "Förbrukning" till exempel kunna ta fram gemensam förbrukning för en grupp. Du kan då även ge en användare tillgång till en viss anläggning eller grupp.

Steg 1 - I menyn välj Administration, sedan Anläggningsgrupper.

Steg 2 - Välj knappen Skapa ny. En guide startar med 4 steg:

1. Start

Fyll i anläggningens namn, det är detta som visas i anläggningslistan sedan, fyll även i en beskrivning av anläggningsgruppen.

2. Inställningar

Välj Abonnemang. Du kan ha olika abonnemangsnivåer på olika anläggningar och för att skapa en grupp behöver anläggningarna tillhöra samma abonnemangsnivå. De anläggningar som tillhör vald abonnemangsnivå filtreras fram i nästa steg. Efter detta görs valet om gruppen ska gälla anläggning eller leveranspunkt. Om valet är anläggning visas alla mätpunkter i gruppen, men om valet är leveranspunkt kan du välja in enskilda leveranspunkter i gruppen.

3. Anläggningar

Välj de anläggningar som ska vara med i gruppen. För att ta bort anläggningar klickar du på det lilla krysset till vänster om adressen.

4. Användare

I sista steget kan man koppla en användare till anläggningsgruppen, läs mer om att skapa användare i avsnittet Administration Användare.

Redigera grupp

För att redigera en anläggningsgrupp, välj de tre prickarna till höger och välj ”Redigera” alternativt ”Fler val” i mobilen.

Skapa undernivå

För att skapa en undernivå, välj de tre prickarna till höger och välj ”Skapa undernivå” alternativt ”Fler val” i mobilen. Observera att det inte går att skapa en undernivå på en undernivå.

Ta bort grupp

För att ta bort en anläggningsgrupp, välj de tre prickarna till höger och välj ”Ta bort” alternativt ”Fler val” i mobilen. Bekräfta.

Visning av anläggningsgrupper

Om du skapar en eller flera anläggningsgrupper visas en utökad meny under rubriken Anläggning där du kan växla mellan att visa Anläggningar och Grupper. Under Anläggningar visas dina anläggningar precis som vanligt och under Grupper visas de grupper som är skapade för dig.