Administration av anläggningar

Här får du veta hur du administrerar en anläggnings uppgifter, vilka utgör grunden för vissa beräkningar i diagram och grafer. Du kan även gruppera ihop olika anläggningar.

På sidan Anläggningar kan du administrera uppgifter som utgör grunden för vissa tilläggsberäkningar.

Om du till exempel under menyvalet Översikt (vid diagram, ”Fler alternativ”) vill göra olika val, måste du först göra inställningar på din anläggning. Detta för att få in korrekta uppgifter. Inställningar i din anläggning gör du enligt nedan.

Steg 1 - Välj Administration i toppmenyn, sedan Anläggningar.

Skärmdump som visar var man administrerar sina anläggningar

Steg 2 - För att göra inställningar på en anläggning välj den gula symbolen med pennan.

Skärmdump som visar var man gör inställningar i sina anläggningar

Steg 3 - Skriv i de anläggningsuppgifter du vill få med i grafer och diagram.

Mina sidor anläggningsuppgifter

Anläggningsgrupper

Här kan du dela in dina anläggningar i grupper för att under "Översikt" kunna ta fram gemensamma värden för en viss grupp.

Har du solceller (är mikroproducent) har vi redan delat in din anläggning i två grupper, en för elproduktion och en för elförbrukning. Saknar du de två grupperna, hör av dig så ordnar vi det.

Steg 1 - Välj Administration i menyn, sedan Anläggningsgrupper.

Steg 2 - Ge gruppen ett namn och ange eventuell beskrivning av gruppen.

Steg 3 - Fältet Visningsvy, här visas inställningen för din visningsvy i Mina sidor. Här gör du ingenting.

Steg 4 - Grupptyp, ange om det är anläggning eller leveranspunkt du vill para ihop.

Steg 5 - Välj de anläggningar du vill para ihop i listan.

Steg 6 - Välj eventuellt användare.

Steg 7 - Klicka på knappen Skapa.

Skärmdump som visar anläggningsgrupper

Steg 8 - Hitta den skapade gruppen genom att klicka på förstoringsglaset.

Steg 9 - Skapa eventuella undergrupper genom att välja den nya anläggningsgruppen du nyss skapat, i listan.

Mina sidor anläggningsgrupper