Kända fel som väntar rättning

Kända fel som vi väntar rättning på är bland annat:

  • Dygnsmedeleffekt visas även för vatten och el, den ska bara visas för fjärrvärme och fjärrkyla (den funktionen ser bara du som har fjärrvärme och dygnsmedeleffekt)

  • Timspotkunder ser bara påslaget i prisbilden

  • De företag som har en separat fakturaadress kan inte få lösenord och därför inte logga in.

  • För dig som har samlingsfaktura med flera fastigheter på en och samma faktura: Det visas fel information om vad som är kvar att betala av fakturan. Men det är bara visningen som är fel. Själva fakturan och hanteringen i våra system är rätt.

  • Hjälptexterna på vissa sidor (under frågetecknen) visas inte.

  • Symboler högst upp på sidan försvinner ibland upp under meny-listen.