Översikt över förbrukning

Här får du veta hur du hittar på sidan Översikt i Mina sidor.

Beroende på vilka tjänster du har hos oss visas olika information och förbrukning i form av diagram och grafer.

Steg 1 - Klicka på symbolerna i menyn till vänster för att välja vilken tjänst du vill ha information om (el, fjärrvärme eller vatten).

Ikoner som visar el, fjärrvärme och vatten
Skärmdump som visar var man väljer tjänst att få information om

Steg 2 - Om du vill se en av dina andra anläggningar, klicka på förstoringsglaset för att få upp en lista med dina anläggningar.

Steg 3 - Välj en anläggning.

Skärmdump som visar var man ska klicka för att se sina anläggningar

Steg 4 - När du klickat in dig på en tjänst och valt anläggning ser du information om just den tjänsten (el, fjärrvärme eller vatten):

Skärmdump som visar en översiktssida av en anläggning
 • Senaste 14 dagars trend, jämför de senaste två veckorna med varandra.
 • Diagram statistik, visar det högsta, det lägsta och medelvärdet under perioden.
 • Barometern, jämför nuvarande period med samma period förra året.
 • Diagram, du kan välja att se diagram för olika tidsperioder, välj via datumväljarna. Flera val och inställningar finns i symbolerna intill diagrammet.

Observera att i de fall mätvärden läses in mer sällan än varje dygn saknas information för en korrekt trend- och jämförelseanalys.

Fler alternativ för diagrammet

Under knappen ”Fler alternativ” kan du bland annat välja att jämföra en anläggning med en annan, om du har flera att välja på.

Observera att om du vill kunna göra olika val under ”Fler alternativ” måste du först lägga in uppgifter om din anläggning eller ditt boende. Det gör du under menyvalet "Administration/Anläggningar".

Hjälp för Administration av anläggningar

Skärmdump som visar var man hittar valet "fler anläggningar"

När du klickar på "Fler alternativ" får du upp olika val, här förklarar vi begreppen:

 • Uppvärmd yta;
  • A-temp: uppmätt area avsedd att värmas upp till över 10 grader.
  • BOA: Boarea för boutrymmen.
  • LOA: Lokalarea.
  • BRA: Bruksarea.

 • Konsumtion per person, delar förbrukningen på antalet personer i fastigheten.
 • Koldioxidavtryck, visar en linje med koldioxidavtryck i diagrammet. Värdet är grundinställt av Falu Energi & Vatten med värden som gäller för våra tjänster.
 • dT, räknar fram deltaT för fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Flöde, visar flödet vid fjärrvärme och fjärrkyla.

För dig som är mikroproducent (levererar solenergi)

Du som är mikroproducent vill troligen se en stapel för produktion och en stapel för förbrukning av el. Vi har därför lagt in grupperna produktion och förbrukning under din anläggning, så du kan skilja på dessa i diagrammet.

Steg 1 - Klicka på förstoringsglaset för att få fram listan med anläggningar.

Skärmdump som visar hur man får fram lista på anläggningar

Steg 2 - Välj Produktion eller Förbrukning i listan.

Skärmdump som visar var man väljer produktion eller förbrukning

Steg 3 - Se diagrammet.

Symbol uppe i högra hörnet

Via symbolen uppe i högra hörnet kan du se direkt om du har obetalda fakturor.

Skärmdump som visar symbol för obetalda fakturor