Dags att flytta in

Kom ihåg följande efter att vi anslutit våra tjänster till ditt hus. Informationen nedan gäller främst vid nybyggnation i exploaterings­område (nybyggnadsområde), till exempel Lilla Källviken och Herrhagsskogen.

Nybyggnadsområde

El

Teckna ett elhandelsavtal

Alla nya anslutningar får automatiskt ett anvisat elhandels­avtal hos Falu Energi & Vatten. Vi rekommenderar att du så snabbt som möjligt gör ett aktivt val av elhandlare och elhandels­avtal, så du får det som passar dig bäst.

Läs mer om att teckna elavtal

Vatten

Drift och underhåll

När vi har kopplat på vattnet till din anläggning står du som fastighets­ägare för drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten. Vi står för drift och underhåll av det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Läs om drift och underhåll av kommunalt vatten och avlopp

Fjärrvärme

Om du har frågor gällande din fjärrvärme­anläggning eller installation vänd dig till din VVS-installatör.

Stadsnät

Välj leverantör av tjänster

När du fått nätverksuttag eller anslutningsbox installerad i fastigheten så är det dags att välja leverantör och tjänst.

För att få reda på mer om vilka leverantörer och tjänster du kan välja mellan:
Läs mer på Falu stadsnät/beställ tjänst Länk till annan webbplats.

Sophämtning - hushållsavfall

  • I Falu kommun gäller källsortering. Därför får du två sopkärl, ett för restavfall och ett för matavfall. Genom att sortera bidrar du till en bättre miljö.
  • Om du är privatperson hämtar vi ditt avfall varannan vecka. Om du är företagare kan du få anpassad hämtning av avfall.
  • Du som bor i Falu tätort kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Då får du ett särskilt kärl för trädgårds­avfall som töms varannan vecka under perioden april – oktober.
  • I Falu Kommun finns tre återvinnings­centraler, Falu återvinnings­central, Bjursås återvinnings­central och Svärdsjö återvinnings­central. Där kan du lämna vidare eller slänga ditt sorterade avfall, till exempel begagnade saker, grovavfall och farligt avfall. Att lämna avfall på våra återvinnings­centraler är gratis för privatpersoner. Du har redan betalat genom ditt ordinarie abonnemang för sophämtning.

Läs mer om hushållsavfall och återvinning

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.