Innan byggstart

Informationen nedan gäller främst vid nybyggnation i exploaterings­område (nybyggnadsområde), till exempel Lilla Källviken och Herrhagsskogen.

Placering av byggnader, murar, träd med mera

Tänk på att vi och du i framtiden berhöver komma åt ledningar och ventiler för underhåll och reparation. Undvik att placera byggnader, stödmurar och dylikt ovanpå eller nära ledningarna. Detsamma gäller plantering av träd - dels för att träd hindrar åtkomst, dels för att rötter kan skada ledningarna.

Nybyggnadsområde

Din kontakt med oss startar när vi tagit emot din föranmälan av el. Vi skickar sedan en beställnings­blankett till dig som bygger. På blanketten beställer du de anslutningar och övriga tjänster som du önskar från oss.

Din gräv­entreprenör förbereder för alla anslutningar från tomtgräns till din fastighet.

El

Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. Se även vår guide, länk nedan.

 • När du har en tidplan klar för byggnationen kommer en behörig elinstallatör att skicka in en föranmälan till oss. Det är starten på processen.
 • När föranmälan av el kommit in till oss skickar vi en beställnings­blankett till dig som bygger. På den här blanketten beställer du alla de olika tjänster­ eller anslutningar som du behöver.
 • Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan, med förslag på placering av fasad­mätarskåpet, där din elmätare ska sättas upp. Placeringen syns även på din husritning.
 • När elarbetet är klart skickar elinstallatören en färdig­anmälan till oss. Vi ansluter vår serviskabel till din elanläggning och sätter upp en mätare.
 • När anslutningen är klar får du en anslutnings­faktura, tillsammans med vatten- och avlopps­fakturan, och de löpande kostnaderna startar. Du betalar en fast årsavgift som baseras på din säkrings­storlek och en rörlig del som baseras på hur mycket el hushållet använder.

Läs vår guide: Anslut till elnätet

Pris för ny anslutning

Beställning av el under byggtiden

Om du under byggtiden behöver el så får din elinstallatör sätta upp ett provisoriskt mätar­skåp där tillfällig el kan tas under byggtiden. Tänk på att du kan få ett förmånligare elhandelsavtal om du direkt gör ett aktivt val.

Läs mer om Tillfällig elanslutning

Läs mer om att teckna elavtal

Vatten, avlopp och dagvatten

Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. Se även vår guide, länk nedan.

 • Vid anslutningen upprättar vi en förbindelse­punkt vid din tomtgräns. Förbindelse­punkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala lednings­nätet och den ligger normalt en halv meter utanför tomt­gränsen.
 • När vi upprättat förbindelse­punkten får du en anslutnings­faktura (tillsammans med elfakturan).
 • Vi börjar debitera alla brukningsavgifter 3 månader efter fakturerad anläggnings­avgift. Du som fastighetsägare är välkommen att höra av dig till oss om det är ett senare datum som gäller, så ändrar vi startdatum på den rörliga delen. Skulle anslutningen ske före detta datum startas debiteringen av brukningsavgifterna från den dagen.
 • När vi anlagt förbindelse­punkten ute i gatan är det du som fastighets­ägare som har ansvar för resterande rör­inkopplingar och gräv­arbeten. Anlita en behörig entreprenör.
 • När det är klart och en konsol är på plats beställer du installation av vatten­mätare från oss. Vi kommer tillbaka för att koppla på vattnet och sätter in en vatten­mätare. Mätaren visar hur mycket vatten fastigheten använder och mätar­ställningen ligger till grund för din faktura.

Läs vår guide: Så ansluter du vatten och avlopp

Fjärrvärme

Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. Se även vår guide, länk nedan.

 • När du ska bygga i ett exploaterings­område är fjärrvärmen fram­dragen till tomtgräns. Grävning på tomten beställer du själv av din mark­entreprenör.
 • När huset står färdigt ska en fjärr­värme­central installeras inne i huset. Centralen värmer vatten till element och golvvärme och det vatten som används i kranar och duschar. Centralen ska vägg­monteras i ett utrymme med golv­brunn och ha tillgång till kall­vatten, exempelvis tvättstugan.
 • Fjärr­värme­centralen och installationen köper du tillsammans med övriga rörarbeten av en VVS­-installatör.
 • När arbetet är klart beställer du en mätare från oss som vi kommer och monterar. Du som kund ansvarar för att beställa en mätare. Kontakta oss, tack!
 • Anslutnings­fakturan skickas ut när fjärrvärme­mätaren är installerad. Den löpande kostnaden av din fjärrvärme debiteras månadsvis.

Läs vår guide: Så ansluter du till fjärrvärme

Stadsnät

Beställning av fiber

Falu Energi & Vattens fibernät kallar vi för Falu stadsnät. Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. Se även vår guide, länk nedan.

 • Om du ska bygga i ett exploaterings­område är stadsnätet med största sannolikhet framdraget till din tomtgräns.
 • Grävning på tomten ingår vanligtvis i den entreprenad som du köpt från din husleverantör, det är mark­entreprenören som beställer och hämtar material från oss.
 • Du kommer att bli kontaktad per telefon av vår entreprenör som bokar in tid och datum för installation.
 • När stadsnätet är installerat skickas en anslutnings­faktura ut. För drift av stadsnät betalar du en service­avgift månadsvis.

Läs vår guide: Så ansluter du villan till Falu stadsnät

Sophämtning - hushållsavfall

Falu Energi & Vatten ansvarar för att ta hand om hushålls­avfallet i Falu kommun. När du bygger nytt behöver du beställa ett avfalls­abonnemang genom att beställa sopkärl, senast 5 arbetsdagar före inflytt. Då ser vi till att de sopkärl du beställt finns på plats när du flyttar in.

Beställ sopkärl eller ändra sophämtning (till formulär)

Översikt - så går det till:

 1. Föranmälan av el kommer till oss från elinstallatören
 2. Beställningsblankett skickas till dig
 3. Beställningsblankett skickas i retur till oss
 4. Bekräftelse skickas till dig
 5. Anslutningsfaktura skickas till dig för el, vatten och avlopp
 6. Montering av diverse mätare
 7. Anslutningsfaktura skickas till dig för fjärrvärme, stadsnät och laddbox

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.