Vi rustar upp Kniva kraftstation

Under veckorna 22 till 26 genomför vi underhållsarbete vid Kniva vattenkraftstation och tillhörande dammanläggning.

I samband med dessa arbeten kommer vattennivåer i sjöarna Stora Lönnvattnet, Lilla Lönnvattnet och Mysingen att behövas sänkas. Sänkningen kommer att påbörjas under maj månad.

Efter avslutat arbete återställs vattennivåer till normala nivåer i den takt det är möjlig i förhållande till nederbörd och tillrinning.

Vi beklagar för eventuella olägenheter som dessa arbeten medför.