Dags att röja under ledningar

För att trygga leveranssäkerheten av el kommer vi att påbörja underhållsröjning av ledningsgator från vecka 27.

Röjningen kommer att utföras av vår entreprenör JEJ Röjtjänst AB och beräknas vara slutförd under hösten. Ledningsgator är området under och omkring en luftledning.

Röjer hög vegetation

All högväxande vegetation i ledningsgatan; gran, tall, björk etc. kommer att röjas oberoende av höjden vid röjningstillfället. Vi lämnar kvar lågväxande vegetation; enbuskar och dylikt.

Visar hänsyn i trädgårdar

I trädgårdar tar vi hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd och liknande, men i första hand tar vi hänsyn till drift- och personsäkerheten. Det kan bli nödvändigt att fälla träd utanför ledningsgatan om det kan förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall. Fällda träd, buskar och ris tillhör markägaren.

För att se karta över ledningssträckorna som ska röjas, klicka här.PDF Förklaring av färgen på linje i kartan: röd=högspänning, grön=lågspänning och blå=gatubelysning)