Ingen risk för brist på dricksvatten

I början av veckan varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att det kan bli brist på kemikalier som används för att rena dricksvatten.
– Vi vill förtydliga MSB:s uttalande med att Falu kommun har god tillgång på både vatten och kemikalier som används vid rening av dricksvatten, säger Johnny Ström, driftansvarig för dricksvattenproduktionen.

Det var i måndags (13/4) under en presskonferens som MSB uttalade sig om bland annat livsmedels- och dricksvattenförsörjningen. Myndigheten menade då att det finns en risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen, vilket skulle kunna få konsekvenser för tillgången av dricksvatten på sikt.
– Det råder alltså ingen brist på kemikalier och majoriteten av kommunens hushåll får dricksvattnet från vattenverk som inte kräver kemikalier vid rening, säger Johnny Ström.

Justerar pH-värdet

I Falu kommun använder tre vattenverk (Årboheden, Enviken och Vika Kyrkby) kemikalier i produktionen av dricksvatten.
– Där används enbart en mindre mängd kemikalier för att justera pH-värdet på vattnet. Resterande vatten kommer från bland annat Lennheden, Tjärna och Svärdsjö. Dessa vattenverk använder ett grundvatten som tas upp från marken och produktionen kräver inga kemikalier, berättar Johnny Ström.

Inga störningar i leveranser

Enligt Falu Energi & Vattens leverantör av kemikalierna är det i dagsläget inga störningar i leveranserna.
– Vi har kemikalier på lager som räcker i minst ett år vid normal drift, säger Johnny Ström.

För mer information om våra vattenverk:

Våra anläggningar och verksamheter