Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Ändrad avfallstaxa från 1 april 2020

Från och med 1 april har vi justerat avfallstaxan när det gäller tömningspris för brännbart restavfall (hushållsavfall). Vi har även justerat vissa tilläggsavgifter för slamtömning.

Justeringen av taxan godkändes av kommunfullmäktige i Falu kommun den 2 april 2020.

Hushållsavfall

Prisjusteringen av brännbart restavfall sker med anledning av följande:

  • 1 januari 2020 höjde Borlänge Energi förbränningspriset med 101 kronor per ton inklusive moms på grund av ökade kostnader för utsläppsrätter. Vi påverkas av kostnaden eftersom vi bränner hushållsavfallet i Borlänges anläggning.
  • 1 april 2020 införde regeringen förbränningsskatt på 94 kronor per ton inklusive moms, vilket påverkar förbränningspriset i motsvarande grad.
Tömningspriser brännbart restavfall

Kärlstorlek

Pris 2020-01-01

Pris 2020-04-01

140 liter

22 kr

26 kr

240 liter

36 kr

42 kr

370 liter

56 kr

66 kr

660 liter

99 kr

116 kr

Vid viktbaserad tömning höjd nuvarande pris (1 100 kr) med 101 kr plus 94 kr per ton. Samtliga priser är inklusive moms.

Slamtömning

Avgiftsjusteringen av nedanstående tilläggsavgifter sker med anledning av följande:

  • upphandling av entreprenör, vilket gav lägre kostnader på aktuella tillägg
Tilläggsavgifter slamtömning

Tjänst

Avgift 2020-01-01

Avgift 2020-04-01

Tillägg för tömning av ej turanslutna brunnar/slutna tankar

500 kr

200 kr

Tillägg för specificerad tömningstid, bli uppringd

300 kr/ tömning

25 kr/ tömning

Samtliga avgifter är inklusive moms.

Så kan du minska kostnaderna

Det finns flera saker du kan göra om du önskar komma ner i kostnader när det gäller brännbart restavfall. Två viktiga saker är att sortera förpackningar och tidningar. Om du är osäker på hur saker ska sorteras – använd vår sorteringsguide:

Sorteringsguiden hjälper dig göra rätt