Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Gatljus – frågorna du vill ha svar på

Hösten och vintern är den tid på året då gatljuset har störst betydelse. På uppdrag av Falu kommun ansvarar Falu Energi & Vatten för driften och underhållet av cirka 15 000 gatljus runt om i kommunen.

– Gatljusen har stor betydelse i samhället, det handlar om att skapa trygghet i både trafiken och för fotgängare, säger produktionschefen Fredrik Wemming.

Falu Energi & Vatten ansvarar för gatubelysningen på allmänna vägar och på gång- och cykelbanor. Men det finns några undantag där vi inte sköter om belysningen och det är Trafikverkets egna vägar samt Enviken och Lumsheden. De sist nämnda orterna har egna belysningsföreningar.

När gatljusen slutar fungera kan det kännas otryggt och önskan om att felet blir lagat inom kort är stor. Fredrik Wemming har svarat på några allmänna frågor kring gatljusen.

Vad innebär det att Falu Energi & Vatten ansvarar för drift och underhåll på gatubelysningen?

– Det innebär att vi ansvarar för att byta trasiga lampor, el-säkra skadade stolpar, besiktiga stolpar samt felsöka vid större driftstörningar. Vi ska se till att det lyser helt enkelt.

Vad är det som avgör när ni åker ut och byter trasiga lampor?

– Vi arbetar efter ett underhållsschema och tre gånger per år kör vi igenom hela kommunen. Då byter vi enskilda lampor. Dessa turer körs en gång efter sommarsemestern, en gång innan jul och en gång på våren. Utöver det byter vi även enskilda lampor i Falu tätort två gånger per år.

– I vårt avtal med kommunen har vi även skyldighet att åtgärda trafikfarliga anmälningar inom tre dagar. Vi ska även omedelbart åtgärda elfarliga anläggningar.

Hur arbetar ni när ett helt område släcks ner?

– Då åker vi ut omgående för att söka efter felet. Först lokaliserar vi vart felet finns. Är det ett stort fel, som till exempel ett kabelfel, krävs det större åtgärder. Vår förhoppning är, som alltid, att försöka lösa det så fort som möjligt. Vi hoppas att Faluborna har förståelse för att det ibland tar lite längre tid.

Finns det några områden som bör åtgärdas först?


– Är det en elfarlig anläggning ska den åtgärdas omedelbart. När ett fel kan orsaka trafikfara ska det lagas inom tre dagar och övriga åtgärder hanteras under ordinarie underhållsschema. Det vill säga tre gånger per år.

Ibland kan gatljusen lysa mitt på dagen, men sedan vara släckta på kvällen. Varför blir det så?

– Om vi försöker lokalisera ett fel på dagen, måste vi tända belysningen för att kunna felsöka. Slocknar lamporna på natten beror det på ett fel.

Många hoppas att ni ska kunna åtgärd ett fel på en gång. Varför kan det ta längre tid?

– Vi har full förståelse för att man vill se fel åtgärdade så snabbt som möjligt. Ibland tar det tid att lokalisera var felet är. Vi har långa elledningar under mark och för att hitta ett kabelbrott måste vi börja från en punkt och jobba oss vidare. Men vi jobbar alltid för att lösa problemet så fort det bara går. När det kommer till att laga enskilda lampor, vilket sker tre gånger om året, får man tänka på att det är en balans mellan gatubelysningens funktion och kommuninvånarnas ekonomi.

Hur ser planerna ut för att byta ut gamla belysningsteknik till nyare? Till exempel att byta ut kvicksilverlampor mot LED-lampor.

– Att byta till effektivare belysning pågår kontinuerligt. När det gäller att byta ut kvicksilverlampor till LED-lampor har vi planerat att samtliga ska vara utbytta år 2019.

Finns det något som jag som till exempel fotgängare kan tänka på när gatljusen inte fungerar och det är mörkt?

– Under tiden vi jobbar med att åtgärda felen är det viktigt att de som vistas ute på mörka vägar, utrustar sig med reflexer och ficklampor. Bilister bör vara extra uppmärksamma och som alltid anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.

Hur felanmäler jag att en lampa är trasig där jag bor?

– Det bästa sättet att anmäla ditt trasiga gatljus är på vår webbplats och adressen fev.se/gatljus. Där hittar du också bra information om till exempel våra driftstörningar.