Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vi bygger den smarta staden

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för uppkopplade saker och den smarta staden. Under flera år har vi kopplat upp hemmen och företagen (fastigheterna) med fiber. Människan är sedan flera år uppkopplad via telefoner, klockor och andra smarta ”saker”. Nu är det dags för samhället, staden och landsbygden.

Falu Energi & Vatten satsar nu på att komplettera Faluns största fibernät med ny trådlös IoT-infrastruktur som möjliggör sensorer och givare på i princip allt.

Tekniken är mycket strömsnål vilket möjliggör batteridrivna sensorer med upp till 20 års drifttid. Räckvidden är under rätt förutsättningar flera mil. Det här ger nya möjligheter att samla in data som mätvärden, händelser eller platsinformation på svårtillgängliga platser och mobila saker.

- Vi påbörjar ett antal pilotprojekt inom våra verksamheter där elnät, stadsnät och vatten/avlopp testar sensorer på olika ”saker” för att kunna effektivisera och optimera driften samt öka säkerheten i våra anläggningar berättar Tommy Åberg, produktchef för Stadsnät på Falu Energi & Vatten.

Exempel på tillämpningar kan vara:

  • Soptunnor med nivåsensorer som känner av när det är dags för tömning
  • Fuktighetssensorer i odlingsmark som kan styra bevattning
  • Små sensorer på cyklar för att hålla reda på var dom befinner sig
  • Sensorer för att hålla koll på rörliga ting (Geolocation) via GPS eller triangulering
  • Fuktsensorer under diskbänkar som larmar om det blir läckage
  • Nivågivare i vattendrag för att kunna förutse översvämningar
  • CO2 sensorer som ger oss mätvärden och indikationer på luftkvaliteten i staden

Genom att kombinera insamlat sensordata med varandra så är möjligheterna nästan obegränsade.

Hur funderar du kring det här med Internet of Things? På vår facebook-sida kan du ge dina tips och idéer på hur vi kan göra Falun lite smartare.