Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vindpengar delades ut till föreningar i Linghed

Bilden visar fyra personer med diplom.

På bilden från vänster: Niklas Lundaahl (Dala Vind), Anita Johanssonn (Lingheds skoterklubb), Björn Storsnes (Lingheds Fiskevårdsområdesförening) och Lena Ström (Räv Lenas Vänner).

I helgen delade delägarna i Tavelbergets vindpark ut totalt 80 000 kronor till fyra olika föreningar i Linghed. Årets vindpeng kommer att bidra till vindskydd, upprustning av fäbodled och raststuga i Linghed med omnejd.

Under lördagen den 31 augusti hade Linghedsborna samlats vid bystugan i Linghed för en kombinerad loppis- och grillkväll. Under evenemanget delade Falu Energi & Vatten, Dala Vind och Dala Vindkraft Ekonomisk Förening ut vindpengar till tre föreningar som är verksamma i Linghed. Pengarna ska användas till projekt som avser att gynna en positiv utveckling av trakterna runt vindkraftparken.

Följande föreningar har fått vindpeng:

  • Lingheds fiskevårdförening: 50 000 kronor för att bygga vindskydd vid Rödfisksjön och Kroksjön.
  • Räv Lenas vänner: 10 000 kronor för att bygga broar med mera för att bevara fäbodstigar.
  • Lingheds skoterklubb: 20 000 kronor för att bygga en raststuga på Himmelsberget.

Läs juryns motiveringar på Dala Vinds webbplats. Länk till annan webbplats.

Fakta/ Tavelbergets vindpeng

Vindpengen infördes redan i samband med att Tavelbergets vindkraftpark byggdes 2010. Det är en frivillig ekonomisk ersättning från de tre delägarna i vindkraftparken; Falu Energi & Vatten AB, Dala Vind AB och Dala Vindkraft Ekonomisk Förening. Syftet med vindpengen är att en del av avkastningen från vindkraften ska gynna en positiv utveckling i trakten runt Linghed.