Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

I Främby renas avloppsvattnet från läkemedelsrester

Två kvinnor står i en container

Så här ser pilotanläggningen ut för läkemedelsrening vid avloppsreningsverket i Främby. En anläggning som visat att det går att rena Falubons avloppsvatten från läkemedelsrester. Från vänster i bild ses Melviana Hedén (projektledaren) och Maria Silfwerin (projektmedarbetare).

Kan man rena Falubornas avloppsvatten från läkemedelsrester? Svaret är ja. I oktober avslutar Falu Energi & Vatten ett lyckat pilotprojekt där man undersökt rening av läkemedel vid avloppsreningsverket i Främby.

Människan behöver läkemedel för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men användning av läkemedel kan göra att läkemedelsrester sprids i naturen. Många rester kan till och med göra skada, framförallt på fiskar och andra djur som lever i vatten.

– Läkemedel som inte bryts ner i kroppen kan fortfarande vara aktiva när vi till exempel kissar ut dem i toaletten. När resterna sedan kommer till våra reningsverk går de rakt igenom våra vanliga reningssteg som inte är byggda för att rena läkemedel. Avloppssystemen är därför den största spridningsvägen till miljön, berättar Melviana Hedén, projektledare för pilotprojektet.

Välbeprövad reningsteknik

Under 2019 har Falu Energi & Vatten beviljats 3 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att utreda förutsättningarna för att installerat en fullskalig anläggning för att ta bort läkemedelsrester. I projektet ingår det bland annat att titta på lämplig reningsteknik.

– Under våren byggde vi upp en pilotanläggning intill bassängerna i Främby. Vi valde att använda oss av en väl beprövad reningsteknik i form av aktivt kol. Det används exempelvis vid rening av dricksvatten, säger Melviana Hedén.

Renas till minst 80 procent

Pilotanläggningen i Främby ryms i en container. När avloppsvattnet renats i reningsverkets alla reningssteg och egentligen är redo att släppas ut i Runn leds en liten mängd in i containern. Där inne går vattnet först igenom ett filter som tar bort partiklar och sedan ett vertikalt rör fyllt med granulerat aktivt kol som fångar upp läkemedelsrester.

rör innehållande granulat av aktivt kol

Teströren som är fyllda med granulat av aktivt kol.

– Vi har undersökt ett tjugotal läkemedel och de flesta renas till minst 80 procent i pilotanläggningen. Vi har till och med sett att vissa ämnen renas ända upp till 100 procent, berättar Maria Silfwerin som arbetar med projektet.

Viktig kunskap för framtiden

I oktober avslutas pilotprojektet och Falu Energi & Vatten kommer att lämna över en slutrapport till Naturvårdsverket.

– Vårt projekt är viktigt för att ge kunskap kring hur man ska dimensionera och utforma framtida reningsverk. Till exempel under vilka förutsättningar olika läkemedelsrester och andra miljöfarliga ämnen renas bäst. Det har också gett oss en bra bild över hur vi kan möta moderna krav och bidrar till att reningsverkets utlopp i sjön Runn blir renare, säger Melviana Hedén. 

Fakta/Du kan göra skillnad

  • Använd inte mediciner om du inte måste.
  • Lämna in överblivna läkemedel på apotek. Spola aldrig ner läkemedel i toaletten eller handfatet. Försök inte heller att kompostera dem.
  • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska också lämnas till apotek. Till exempel sprejbehållare, pulverinhalatorer och tuber.