Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Konst ska uppmuntra till återbruk

Bilden visar två konstverk vid Falu återvinningscentral

Har du sett konstverken intill nya Återbruket på Falu återvinningscentral? Om du inte har det, kolla lite extra nästa gång.

I våras fick falukonstnären Gabriel Jonsson frågan om han kunde tänka sig att leda ett konstprojekt. Projektet skulle mynna ut i en konstnärliga utformning på Falu återvinningscentral (Falu ÅVC). Gabriel gillade idén och tackade ja.
– Mitt uppdrag har varit att skapa någon slags konstnärlig gestaltning på platsen. Utgångspunkten har varit att arbeta med konst som på olika sätt uppmuntrar till återbruk, allt från direkta uppmaningar till att visa vad som går att göra konstnärligt med återbrukat material, berättar han.

Samarbete med Lugnetgymnasiet

Konsten skulle tas fram tillsammans med medarbetare på ÅVC:n och gärna involvera utomstående aktörer. Gabriel bestämde sig för att starta ett samarbete med elever från Lugnetgymnasiet med inriktning bild och form.
– Jag valde att arbeta med bildeleverna eftersom jag vet att utbildningen håller hög nivå. Jag förväntade trots det att det skulle ta lång tid att få igång eleverna, men nästan alla kom igång snabbt med spännande idéer. Jag blev överraskad över hur peppade eleverna var på projektet.

Några av elever från Lugnetgymnasiets eststiska program med inriktning bild och form. Från vänster Alexander Sköld, Malva Blomström, Minelle Munter, Zaga Åhrlin, Bing Stenström, Tobias Börjesson, Alex Leman och Elin Spånberg. Till höger i bild konstnären Gabriel Jonsson.

”Det får inte bli högar med skräp”

Redan tidigt i projektet stod det klart att platsen krävde en tydlighet i utformningen, eller som en av medarbetarna uttryckte det: ”det får inte bli högar med skräp”.
– Hur du som konstnär förhåller dig till ett sammanhang med många givna ramar, utan att tappa bort kreativiteten, är alltid en utmaning. För att lösa det valde jag att gå in mer som pedagog och arbeta tillsammans med gymnasieelever där jag agerade länk mellan Falu Energi & Vatten och eleverna, förklarar Gabriel.

Eleverna under en rundvandring på Falu ÅVC som avslutades med att de fick hämta material. ”Vi delade upp projektet så att eleverna tillverkade verken under vägledning av mig och sina lärare. Sedan tog jag över och tittade på placering av verken, socklar och större sammanhang på platsen”, berättar Gabriel.

ÅVC-medarbetare med konstnär utomhus

Gabriel planerar verkens placering tillsammans med våra medarbetare på Falu ÅVC.

Testat yrkeslivet som konstnär

Projektet har gett deltagarna en värdefull inblick i hur man genom konst kan reflektera över återbruk och hållbar konsumtion.
– De har även fått chansen att testa yrkeslivet som konstnär och att arbeta i en offentlig miljö med tydliga ramar, säger Gabriel.

Alex Leman och Elin Spånberg är två av eleverna på Lugnetgymnasiet som deltagit i projektet. Båda är överens om att det har varit spännande:
– I början kände det stressigt. Att vi bara fick fyra veckor på oss, säger Elin och Alex fyller i:
– Men sedan när vi kom ut till ÅVC:n och fick se materialet så kändes det bättre. Då såg vi en tv-apparat och både fick en idé om vad vi ville göra. Sedan har Gabriel hjälpt oss med förslag på annat material.

Alex Leman och Elin Spånberg framför sitt konstverk.

Visat på materialens möjligheter

Cajsa Hagberg är utvecklingsledare för återbruket och hon har varit gruppens bollplank.
– För vår del har det varit viktigt att visa hur material som ansetts vara skräp kan få nytt liv i ett annat sammanhang. Konsten kan bli en ögonöppnare och skapa möjlighet för reflektion och diskussion. Förhoppningsvis kan det också motivera till ett ändrat konsumtionsbeteende, säger hon.

Nu ska projektet utvärderas och förhoppningen är att liknande projekt kan bli ett återkommande inslag på Falu ÅVC. Konstverken kommer att finnas kvar i två år.

Cajsa Hagberg, utvecklingsledare.

Verken som finns utställda på Falu ÅVC:

Moder Jord

Företagssäljare vid gruvan

Dima Serawan

Utan titel

Företagssäljare vid gruvan

Tobias Börjesson

Utan titel

Företagssäljare vid gruvan

Elin Fritzing, Ebba Garrison

Din skog

Företagssäljare vid gruvan

Bing Indra Stenström

Spaljé

Företagssäljare vid gruvan

Zaga Åhrlin, Minelle Munter

Konsumerism

Företagssäljare vid gruvan

Vera Isaksson, Nina Strykowska, Hedvig Ljung

Utan titel

Företagssäljare vid gruvan

Olivia Ågren

Får av film

Företagssäljare vid gruvan

Lovisa Theander

Tv-mannen

Företagssäljare vid gruvan

Alex Leman, Elin Spånberg