Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu arbetar vi med sjöledningar i Varpan

sjöledning som flyter på vattenytan med hjälp av bojar

Under februari påbörjade vi arbetet med att svetsa ihop sjöledningar i Varpan. Ledningarna är en del i bygget av överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Bjursås och Falun.

Sjöledningarna kommer att läggas ut på Varpan med hjälp av flytbojar. Om du till exempel åker med båt på sjön: runda utlagda ledningar tillsvidare.

Ledningarna kommer att sänkas till botten med vikter och arbetet beräknas pågå fram till juni 2020.

För mer information:

Överföringsledningar Bjursås-Falun