Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Ny schysstare prismodell för elbilsladdning

Bilar som laddas

Från och med 1 april 2020 ändrar vi prismodell på våra laddstationer med destinationsladdning (växelström, typ2-uttag). Den nya prismodellen innebär att du bara betalar för den el som bilen laddas med och parkeringsavgift för den tid du nyttjar parkeringsplatsen.

Sedan vi införde avgift för laddning på våra laddstationer har vi använt en minutavgift vid flera av våra destinationsladdare. Avgiften, som inkluderat både laddning och parkering, har varit densamma dygnet runt, alla dagar i veckan.

Avgiften har också varit densamma oavsett vilken bilmodell som laddat, vilket av en del kunder har upplevts som orättvist med tanke på att olika bilmodeller kan ladda med olika hög effekt vid dessa laddstolpar.

Därför gör vi nu en förändring för att erbjuda en schysstare prismodell.

Den nya prismodellen består av två delar:

  • Energiavgift är det pris du betalar för elen som din bil laddas med. Oavsett hur snabbt eller långsamt din bil kan ta emot laddning, är priset per kWh alltid 3 kr.
  • Parkeringsavgift är det pris du betalar för den tid din bil är ansluten till laddstationen. Som alla andra bilar behöver du betala gällande parkeringsavgift på den aktuella parkeringen, men du gör det via laddstationens betalsystem. Avgiften och den avgiftsbelagda tiden är samma som för alla andra p-platser vid den aktuella parkeringen, och hamnar hos parkeringsbolaget Falu P.

Pris för laddning och eventuell parkeringsavgift hittar du vid alla laddstationer, i vår app Falun Charge & Drive, och på vår hemsida.

Varför är denna prismodell schysstare?

  • Samma drivmedelskostnad (energiavgift) för alla, oavsett bilmodell
  • Samma parkeringsavgift för alla
  • Parkeringsavgift per timme, istället för minut
  • Möjlighet att ladda på natten och helgen utan parkeringsavgift

Läs mer om nya priser från 1 april 2020