Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Information till boende i området vid Humlevägen

Under vecka 47 kommer vi att påbörja ett arbete med att byta ut
dagvattenledningen längs med Humlevägen i Falun.

Nuvarande ledning är bitvis trasig och påverkad av rötter som växer in i den. Arbetet kommer att pågå fram till och med de första tre månaderna
på 2021.

Avstängning av väg

Under arbetet påverkas Humlevägen, från Hjortonvägen till Koppartorget, av våra avstängningar. Den första avstängningen sker fredagen den 20 november på grund av trädfällning i området.

Under pågående arbete kommer det att finnas alternativa vägar för dig som bor i området. Följ skyltning. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och störningar.

Om du har frågor

Kontakta vår kundtjänst för mer information.