Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Idag uppmärksammar vi FN:s världstoalettdag.

Toalett som säger tack för att du spolar rätt

Världstoalettdagen är till för att inspirera, synliggöra och i förlängningen få till stånd åtgärder för att möta den globala sanitetskrisen. En tredjedel av jordens befolkning saknar idag tillgång till toalett.

För oss är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar om vi ska kunna behålla vattnets goda kvalité.

När fel saker spolas ner i toaletten kan det allvarligt påverka vårt vatten. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar med förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer. Produkter som innehåller kemikalier som till exempel nagellacksborttagning, målarfärgsrester och lacknafta ska alltid lämnas in som farligt avfall till återvinningscentralen och mediciner som gått ut i datum ska lämnas tillbaka till apoteket.

Det spolas också ner en hel del annat skräp som ofta orsakar stopp i våra pumpstationer och leder till översvämningar. Då rinner orenat avloppsvattnet istället ut i närmaste dike och förorenar naturen. En papperskorg bredvid toaletten gör det lättare att undvika att annat än kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.

Tack för att spolar rätt.