Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Earth Week – nu gör vi skillnad för planeten!

Bilden visar en flicka som håller upp en jordglob i formen av ett hjärta. På bilden står det med text Earth Week 22-27 mars 2021.

Den 22-27 mars pågår hållbarhetsveckan Earth Week i Falu kommun. Häng med oss under veckan och inspireras till små och stora förändringar i din vardag.

Earth Week är en årligt återkommande hållbarhetsvecka i Falu kommun. Det är en vecka då vi alla, med gemensam kraft, kan mötas för att skapa en hållbar utveckling. Veckan avslutas med världens största miljömanifestation - Earth Hour. Driftkraften bakom manifestationen är den ideella miljö- och naturvårdsorganisation Världsnaturfonden (WWF).

Händer under Earth Week:

Följ Falu Energi & Vatten på Facebook!

Vi vill peppa dig att göra förändringar. Följ oss på Facebook och delta i våra tävlingar. Klicka på länken:

Falu Energi & Vatten på Facebook Länk till annan webbplats.

Lyssna på forskningen!

Delta i Falu kommuns digitala föreläsningar och lär dig mer om bland annat klimatpåverkan på den biologiska mångfalden.

Program under Earth Week 2021 (Falu kommun) Länk till annan webbplats.

Delta i Earth Hour

Earth Hour är världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare världen över. Släck du också för att skicka en signal till makthavarna att agera för planeten. Tid: 27 mars klockan 20.30-21.30.

Släck för vår enda planet (WWF) Länk till annan webbplats.

Varför ska jag bry mig?

De senaste 50 åren har vår värld förändrats kraftigt. Befolkningen har fördubblats, den globala handeln och konsumtionen har ökat explosionsartat och den snabba inflyttningen till städerna fortsätter. Det här driver på en överexploatering av naturresurser i en takt vi aldrig tidigare sett. Över en miljon växter och djur hotas nu av utrotning.

För att få en hållbar framtid behöver vi både hejda klimatutsläppen och stoppa den snabba minskningen av biologisk mångfald. Den globala temperaturökningen bör stanna under 2 grader, och den biologiska mångfalden får inte minska mer - helst ska den öka. Källan: Living Planet Report Länk till annan webbplats.

Se vad som händer vid olika grader:

Gör skillnad redan idag

Hur lever du och vad kan du ändra? Testa klimatkalkylatorn:

Klimatkalkylator (WWF) Länk till annan webbplats.

Här får du tips på små och stora förändringar som kan passa just dig:

Välj dina förändringar! (WWF) Länk till annan webbplats.