Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Snälla, släng inte löst skräp i sopkärlet!

Hand som håller i ihopknuten soppåse av plast

Det är många som slänger löst avfall i sopkärlet vilket leder till problem med nedskräpning.

När du ska slänga dina sopor i sopkärlet för brännbart restavfall ska du använda soppåsar av plast. Dessa påsar finns att köpa på rulle i matvaruaffären och det är ingen extra skatt på soppåsar på rulle. Du kan även använda matbutikens bärkassar i plast, även om de är dyrare, då det förra året infördes plastskatt på bärkassar.

Knyt ihop plastpåsen

Släng aldrig löst avfall i soptunnorna och kom ihåg att knyta alla plastpåsar med dubbelknut.

Vi vill göra ett bra jobb

Om du slänger löst skräp i sopkärlen finns risk att det blåser iväg eller hamnar bredvid sopbilen vid tömning. Sopbilschaufförerna vill göra ett bra jobb och vill att det ska vara rent och snyggt när de lämnar platsen. Men med löst avfall i sopkärlen är det ibland omöjligt att hinna springa runt och plocka skräp då de behöver vidare för att tömma nästa kunds sopkärl.

Fakta om sopsortering i Falu kommun

I Falu kommun gäller källsortering. Om du bor i villa har du vanligtvis två sopkärl att lägga ditt hushållsavfall i, ett som är avsett för papperspåsar med matavfall och ett avsett för plastpåsar med brännbart restavfall.

Läs mer om hushållsavfall

Läs mer om sopsortering

Läs mer om sophämtning och se när vi hämtar dina sopkärl