Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Fulspolning i toan – se vad som händer!

Bilden visar en man som håller upp ett par trosor som hittats i ett rensgaller i avloppsreningsverket i Främby

Bengt Wadell visar upp en vanligt fulspolning som kommer ner till avloppsreningsverken; underkläder.

Vad händer om vi spolar ner skräp i toaletten? Bengt Wadell jobbar på avloppsreningsverket i Främby och han har koll på vad som händer i pumpstationer och ledningar.

– Jag tror det är bra att visa vad som händer om vi spolar ner skräp i avloppet. Toaletten är ju ingen trollkarl, utan när för många fulspolar så blir det stopp i pumparna, säger Bengt.

Vad händer om vi får ett driftstopp i en pumpstation?

– Om vattnet inte kan pumpas vidare så behöver det ta ”en annan väg” och det sker genom bräddning ut till vattendrag eller att vattnet stiger upp i källare och orsakar översvämning, berättar Bengt.

Bilden visar trasor som fastnat i en pump

Så här kan det se ut efter ett driftstopp på en pumpstation. Pumpens uppgift är att ta emot spillvatten från bostäder och pumpa det vidare via ledningar till avloppsreningsverket.

Det är inte bara i pumpstationerna och ledningarna som skräpet fastnar, utan det skapar också stora problem i avloppsreningsverken. En större mängd fångas upp i grova rensgaller, som sorterar ut skräpet innan vattnet rinner vidare in i verken.

– Men tyvärr så räcker inte alltid rensgallret till, utan skräp kan fortsätta vidare in i reningsverken. Där fastnar det sedan i pumpar som används i reningsprocessen. Skräpet täcker även för luftningsutrustning som används i den biologiska reningen och försämrar tillgången till syre för mikroorganismer och bakterier som hjälper oss att rena vattnet, berättar Bengt.

Bilden visar skräp som samlats i bootten av en tömd bassäng

En ögonblocksbild från när vi gör underhållsarbete i ett av våra avloppsreningsverk. Bassängens botten är täckt med skräp från ett antal toalettbesök.

Så vad önskar du dig mest av allt på Världstoalettdagen?

– Ja, då skulle jag önska att vi alla tar ett kollektivt beslut om att kiss, bajs och toapapper är det enda som spolas ner i toaletten. Allt annat skräp orsakar dyra och besvärliga stopp i våra pumpstationer och ledningar, säger han.

Läs mer om hur du enkelt kan undvika skräp i toan