Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Elmätarbytet fortsätter i området kring Tisken/Slussen

Arbetet med byte av elmätare i kommunen fortsätter. I dagsläget har över 14 000 mätare bytts och just nu är våra entreprenörer i området från Tisken till Slussen och ända ut mot Källviken.

Alla elmätare i Sverige ska bytas innan år 2025. Det är regeringen som beslutat om nya krav på elmätare för att öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning.

Den nya mätaren är förberedd för digitala tjänster som kan hjälpa dig att hitta energitjuvar i hemmet. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. Ett bra byte helt enkelt.

För att kunna byta mätaren ska den vara fullt tillgänglig och vägen fram till mätaren ska vara framkomlig utan hinder. Sitter din mätare utomhus behöver du inte vara hemma vid bytet. Vår entreprenör besöker din fastighet och utför bytet.

Sitter mätaren inomhus behöver fastighetsägaren eller utsedd person vara hemma och släppa in teknikern. Vi bokar då en tid för bytet.

Mätarbytet innebär ett strömavbrott på max 15 minuter.

När mätarbytet är klart tar vår tekniker med sig den gamla mätaren för återvinning

BIld på vilket område vi är och byter mätare i just nu. Slussen, Kvarnberget, Tisken, Järnet, Källviken mfl

På kartan ser du området vi är och byter mätare i just nu.