Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Sundborns fjärrvärme närmar sig

I tisdags var vi på plats för att träffa dig som bor i Sundborn. Personal från Falu Energi & Vatten träffade boende och andra intresserade tillsammans med Kopparstaden, och vi besökte även förskolan.

Träff med allmänheten

Tillsammans med Kopparstaden höll vi en gemensam informationsträff. En mycket uppskattad tillställning där cirka 70 personer slöt upp från allmänheten, främst de som bor i Sundborn och de som är intresserade av att bo i Kopparstadens nya bostäder.

Träffen hölls i lokalen Träffpunkten, det bjöds på kaffe och bullar, och vi informerade tillsammans med Kopparastaden om läget just nu för bostäderna och fjärrvärme­projektet, trafikavstängningar och liknande.

- Vi fick positiv feedback, folk kom fram efteråt och sa att de också ville ha klimatsmart fjärrvärme till sina bostäder, säger Sofie Bergsten, projektledare.

Vem kan få fjärrvärme?

I första skedet kommer vi att ansluta Sundborns idrottshall, Kopparstadens nya bostäder på Ramsnäsvägen och deras befintliga bostäder på Blomstervägen och Kyrkvägen. Vi kommer även att ansluta den nya skolan. Projektet har tagit viss höjd för vidare utbyggnad i Sundborn, men det finns inga beslut om det.
Är du intresserad av fjärrvärme till din bostad kan du tills vidare lämna intresseanmälan här:
Till intresseanmälan fjärrvärme

Förskolan

En annan informationsinsats var att besöka förskolan Sandsberg där barnen och personalen fick veta mer om fjärrvärmeprojektet och vad som pågår utanför deras staket. De fick känna på pellets och lära sig mer om värme, kyla och byggprojekt. Och sen fick de också ett populärt besök av vår grävmaskin som vinkade med skopan.

Läget just nu

Trafikomledning skolan under december

Under december kommer vi att gräva ned fjärrvärmeledningarna vid skolan, och vi leder då om trafiken och hänvisar till en ny plats för hämtning o lämning av skolbarn.

Där kan du också läsa mer och även prenumerera på nyheter kring projektet.

Gjuten platta på plats

Den gjutna plattan till den kommande fjärrvärmecentralen är nu på plats och därmed är markarbetet klart. Själva bygget av fjärrvärmecentralen påbörjas den 10 januari.

Nedan kan du se några bilder från dagen.

Projektledaren Sofie pekar på en karta och berättar
Projektledaren Sofie pekar på en karta och berättar vad som händer.
Många personer sitter och tittar på föredrag
Många var intresserade av Kopparstaden och Falu Energi & Vattens arbeten i Sundborn.
Grävskopa och förskolebarn
Förskolebarnen blev lyckliga när grävskopan vinkade med skopan.
Betongplatta gjuts
Förra veckan blev betongplattan under den blivande fjärrvärmecentralen klar.