Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Snart ändrar vi priserna – uppdatera dig

Från och med 1 januari växlar vi över till våra nya priser och avgifter för 2022. Uppdatera dig om prisändringar inom elnät, vatten och avlopp, avfall och fjärrvärme.

Att el, vattnet och avlopp, värme och sophämtning fungerar på ett bra sätt är en självklarhet, något man inte ska behöva fundera över.

Som ditt lokala energiföretag vill vi skapa förutsättningar för att du ska kunna leva ett enkelt och hållbart liv i vår kommun. Vi gör det genom att leverera prisvärda och klimatsmarta produkter och tjänster inom våra verksamhetsområden.

För att se kompletta priser för 2022:

Elnät privat och Elnät företag

Vatten och avlopp

Sophämtning

Fjärrvärme villa och Fjärrvärme företag

För mer information om våra prisändringar:

Elnät: "Säkra underhåll och fortsatta investeringar"

På elnätssidan höjs priserna för villakunder med 1,6 %, vilket motsvarar 10 kronor per månad (16, 20 eller 25 A säkring). Ingen justering sker för lägenhetskunder, som hade en justering till 2021.

Därför justerar vi priset

Per Magnusson är produktchef för El. Så här förklarar han prisjusteringen:

Tillgängligheten i vårt elnät är 99,995 % tack vare god planering, kontinuerligt underhåll och långsiktiga investeringar. Vi har länets fjärde lägsta elnätspris Länk till annan webbplats. och är bland de 30 % billigaste elnätsföretagen i landet. Anledningen till höjningen för 2022 är ökade kostnader mot överliggande nät (regionnätet) och högre driftkostnader. Det möjliggör också fortsatta satsningar på utveckling och trygga leveranser. Genom att förnya elnätet behåller vi ett stabilt och driftsäkert nät som transporterar el till Faluborna.

Så kan du hålla nere dina elkostnader

 • En stor del av elnätskostnaden är den fasta abonnemangskostnaden. Se till att du har rätt huvudsäkring och betala för ditt verkliga behov. Läs mer här:
  Så här väljer du rätt huvudsäkring
 • En annan stor post på elnätsfakturan är energiskatten, det lönar sig alltid att hushålla med elanvändningen. Energiskatten är en kostnad som tas ut för varje enskild kilowattimme el som du har använt. Du betalar energiskatten till oss som elnätsföretag och vi betalar sedan pengarna vidare till Skatteverket.

Vatten och avlopp: ”Förnyelse av ledningsnät, VA-verk och ett växande Falun”

På vatten- och avloppssidan höjs brukningsavgiften med 7,4 %, vilket motsvarar cirka 31 kronor per månad för en lägenhetskund och cirka 43 kronor per månad för en villakund. Ingen justering sker när det gäller anläggningsavgift, som är en engångsavgift vid nyanslutning.

Därför justerar vi priset

Karin Olofsson är produktchef för Vatten. Så här förklarar hon prisjusteringen:

Utvecklingen av Falun går framåt. Vi blir fler som bor i kommunen och inom några år ska vi både bygga om och bygga ut vårt största avloppsreningsverk i Främby. Vi behöver också förnya vårt ledningsnät och jobba mer förebyggande med dagvatten. Läget är inte unikt för vår kommun, utan så här ser det ut de flesta kommuner - vi har äldre VA-anläggningar och behöver rusta för klimatförändringar.

Så kan du hålla nere dina VA-kostnader

 • Byt packningar på droppande kranar och se över så att toaletten inte står och rinner. En droppande kran Länk till annan webbplats. kan motsvara 55 liter per dygn och en rinnande toalett ännu mer.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. En familj på fyra personer kan spara 100 liter vatten på en dag.
 • Diska och tvätta med full maskin, det går åt ungefär 50 liter vatten för en tvätt.
 • Samla regnvatten i en tunna och använd det för att vattna i trädgården.

Avfall: ”En generell prisökning i samhället”

På avfallssidan höjs avgiften med ett index på 3,81 %, vilket motsvarar cirka 4 kronor per månad för en lägenhetskund och 6 kronor per månad för en villakund.

Därför justerar vi priset

Micael Grandin är produktchef för Återvinning. Så här förklarar han prisjusteringen:

Kommande justering hänger ihop med prisökningen som sker generellt i samhället. Avfallsindexet är baserat på ökade kostnader i samband med hanteringen av hushållsavfallet, exempelvis bränslepriser. Avgiften täcker också obegränsat antal besök på våra återvinningscentraler. Då ska vi också lägga till att vi under året blev landets bästa kommun på avfallshantering. Det är något som både vi och alla kommuninvånare ska känna stolthet över – vi gör bra saker!

Så kan du hålla nere dina avfallskostnader

 • Återvinn mer genom att sortera ut förpackningar och tidningar. Lämna dem på återvinningsstationerna, så kan de materialåtervinnas till nya produkter. Då behöver ditt kärl för brännbart inte tömmas lika ofta.

Fjärrvärme: ”Skapa ett mer förutsägbart värmepris”

På fjärrvärmesidan höjs priset med 3 %, vilket motsvarar cirka 27 kronor per månad för lägenhet och 42 kronor per månad för villa.

Därför justerar vi priset

Margareta Eriksson är produktchef för Kraft, Värme och Kyla. Så här förklarar hon prisjusteringen:

Inför 2022 har vi höjt priset med 3 % och justerat prismodellen för våra företagskunder. Justeringen kommer att skapa ett mer förutsägbart pris och ett skydd för våra kunder mot höga effektvärden under riktigt kalla vintrar. Sedan är prisjusteringar en balansakt mellan kostnadsökningar, ökade lönsamhetskrav, acceptans inom ramen för Prisdialogen och fjärrvärmens konkurrenskraft mot alternativen. Med den nya justeringen bibehåller vi ett konkurrenskraftigt pris och vi fortsätter att vara bland de mest prisvärda fjärrvärmeföretagen i landet. Länk till annan webbplats.

Så kan du hålla nere dina värmekostnader

 • Sänk inomhustemperaturen. En lagom temperatur brukar vara 20-21 grader. Sänker du en grad ger det 5 % lägre energiförbrukning.
 • Täta fönster. Tätningslister kan minska mängden kall luft som kommer in i hemmet genom fönster och dörrar. Ofta är otäta fönster orsaken till kalla golv.
 • Ha koll på varmvattnet. Det är inte bara luften inomhus som värms av fjärrvärmen, utan även varmvattnet i kranar och duschar. Ungefär 20 procent av husets energiförbrukning kommer från uppvärmning av vatten. En bra temperatur är 55 grader.