Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Julgransinsamlingen tar paus även 2022

Bild på granar och att insamlingen är pausad

Med tanke på den ökande smittspridningen av Covid-19 har Falu Energi & Vatten tagit beslutet att pausa insamlingen av granar i Falu kommun även 2022.

– Vår högsta prioritet är att hålla igång våra samhällsviktiga verksamheter som el, värme, vatten, stadsnät och sophämtning. Det är också viktigt att inte utsätta medarbetare eller andra för ökad smittorisk, säger Kristin Forsberg, kommunikationschef på Falu Energi & Vatten.

Insamlingen kan innebära ökad smitta

När vi samlar in julgranar gör vi det utöver vår ordinarie hämtning av hushållsavfall, och vi tar hjälp av medarbetare från flera avdelningar som åker ihop i följebilar. Under veckodagarna är sopbilarna inlagda på tajta scheman för att hinna hämta alla sopor i Falu kommun. Julgranarna behöver därför samlas in under en helgdag, vilket brukar vara söndagen efter tjugondag knut. Då är sopbilarna tömda och används inte till hämtning av hushållsavfall.

Smittorisken ligger främst i att julgransinsamlingen behöver många medarbetare från alla våra avdelningar och från olika anläggningar. Under dagen då granar samlas in behöver vi samarbeta, både i sopbilar, personbilar samt i och omkring uppsamlingsplatser, Det blir svårt att hålla avstånd vilket ger en ökad risk för smitta.

Dagen då vi samlar in julgranar är en väldigt uppskattad dag bland de medarbetare som jobbar. En annorlunda dag då vi får komma ut och heja på dig samtidigt som vi hjälper dig med din julgran. Så vi tycker så klart det är jättetråkigt att behöva ställa in.

Riastugan får värme och el

Sedan julgransinsamlingen startade 2013 har Falu Energi & Vatten valt att skänka pengar motsvarande granens värde till Riastugan. Riastugan ger sina gäster en chans till värme och gemenskap, ett viktigt arbete för Falun. Därför väljer vi, trots utebliven insamling, att hjälpa Riastugan genom att skänka värme och el precis som tidigare år. Under 2022 får verksamheten värme och el under de sex första månaderna.
– Stödet betyder jättemycket för oss. Hösten har varit kall och vi har haft många besökare så pengarna innebär att vi kan hjälpa fler Falubor med mat och värme, säger David Johansson, verksamhetschef på Ria Hela Människan i Falun.

Lämna julgranen på återvinningscentralen

I år får du alltså ta hand om julgranen själv. Det gör du bäst genom att ta med den till någon av återvinningscentralerna i Falun, Svärdsjö och Bjursås. Där lämnar du granen på samma ställe som du lägger ris, grenar och träd.

Här hittar du återvinningscentralernas öppettider