Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Senaste nytt om elpriskompensationen

Regeringen presenterade igår den 14 mars åtgärder för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Bland de nya åtgärderna finns en förlängning av den tidigare presenterade och beslutade elpriskompensationen.

Den ny åtgärden är att elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad (Mars) i södra och mellersta Sverige. Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänkts jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning.

Regeringen presenterade att:

  • Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Kompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige, i elprisområden tre och fyra, där priserna har ökat mest.
  • Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänks jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning.

  Du som berörs av kompensationen kommer få information om hur och när det utbetalas så fort vi har ett hanteringssätt färdigt.

  Utbetalning av ersättning

  Förslaget som gäller utbetalning mellan december till februari är godkänt av riksdagen och just nu jobbas det internt i elnätsföretagen med hur utbetalning ska ske. Vi inväntar systemstöd från extern leverantör för att underlätta administrationen.

  I Falun rör det sig om cirka 14 000 elkunder som kommer få ersättning för december till februari. Preliminärt beräknas utbetalningarna kunna påbörjas i maj.

  Sveriges elnätsföretag har sedan tidigare accepterat att administrera utbetalningen av elpriskompensationen som gäller för december 2021-februari 2022.

  Det är elnätsbolagen som genom ett frivilligt åtagande förmedlar elpriskompensationen från Kammarkollegiet till hushållen.

  Från och med den 15 mars 2022 kommer elnätsbolagen kunna ansöka om elpriskompensationen hos Kammarkollegiet.

  Det nya förslaget som ska gälla för mars månad kommer branschorganisationen Energiföretagen Sverige tillsammans med elnätsföretagen och i dialog med regeringen att gå igenom och analysera.

  Här hittar du mer information om elpriskompensationen