Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Elpriskompensationen regleras automatiskt.

Du som kund behöver inte görat något! Vi har tidigare berättat att regeringen beslutat om att kompensera för de exceptionellt höga elpriserna under vintern. Här får du information om vad som gäller för dig.

Kompensationen gäller konsumenter som förbrukat minst 700 kWh/månad någon gång under perioden december 2021 - februari 2022. Stödet baseras på hur stor elförbrukning hushållet haft varje enskild månad under aktuell period. Om det beslutas om elpriskompensation även för mars kommer den att hanteras separat.

Regleras automatiskt genom avdrag på din faktura

Elpriskompensationen kommer att regleras automatiskt genom en kreditering, det vill säga som ett avdrag på din faktura. Vi kommer att göra ett första avdrag på fakturan som kommer i maj 2022. Om du är berättigad till ett högre belopp än summan på majfakturan, så kommer du att få avdrag även på kommande fakturor tills dess att hela kompensationen är avdragen.

Tips!

Din förbrukning under de aktuella månaderna framgår av dina fakturor som du även hittar på Mina Sidor eller i vår app (Falu Energi & Vatten). Ladda ner appen på AppStore och Google Play.