VA-arbeten på Timmervägen – så påverkas du

Tisdagen den 7 juni påbörjar vi ett arbete med att förnya VA-ledningar på Timmervägen i centrala Falun. Arbetet kommer att innebära trafikstörningar under veckan. Uppdatera dig om störningarna påverkar dig.

Vad gör vi

På uppdrag av Falu Energi & Vatten kommer entreprenadföretaget Aarsleff Pipe Technologies förnya VA-ledningar på Timmervägen. Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet i trafiken.

Under pågående arbete på Timmervägen kommer vi att förnya dagvattenledningen. Att ta hand om våra allmänna VA-ledningar är viktigt för att säkra dricksvattenkvaliteten, förebygga vattenläckor och förhindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar.

Så påverkas du

Mellan 7 juni och 10 juni pågår arbete längs med delar av Timmervägen och framkomligheten kommer att vara begränsad. Skyltning finns på sträckan.

Karta visar var vi befinner oss under veckan:

Bilden visar en karta över Timmervägen. På kartan ligger en blålinje som markerar var VA-arbetena kommer att genomföras.

Blå markering: Begränsad framkomlighet

Tack för ditt tålamod!

Vi jobbar hårt för att minimera störningar som påverkar trafiken, men vissa arbeten kräver att vi stänger av vägar för att kunna arbeta snabbare och undvika farliga situationer. Vi är tacksamma för ditt tålamod! Tillsammans skapar vi en ännu bättre stad att leva, bo och verka i.