Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Uppdatera dig om elpriser

Många är vi som häpnas över elpriserna. Det går upp, det går upp och varför går de inte ner? För att uppdatera dig som elkund och skapa förståelse för vad som händer på elmarknaden kommer vi lite då och då att prata med vår produktchef för elhandel Per Magnusson. Vi kallar pratstunden för ”Elsnack med Per”.

Första snacket blev under juni och handlar bland annat om när priserna började stiga, orsakerna till det och hur du som kund kan tänka nu under sommaren och hösten.

Vi vill också tips om att prenumerara på den här sidan "Elsnack med Per". Då får du ett mail när vi lägger upp nytt elsnack.

Till att börja med…

  • Sverige är idag uppdelat i fyra olika elområden och priserna mellan dessa områden kan skilja sig åt. Falun tillhör område 3.
  • Sverige påverkas också av elpriserna i andra länder eftersom vi ingår i en gemensam och sammankopplad elmarknad med övriga Europa.
  • Priset beror på utbud och efterfrågan. Största delen av den el som produceras säljs till den nordiska elbörsen, Nordpool. Elhandlarna behöver köpa den mängd el kunderna behöver på Nordpool och köp- och säljbud ger ett elpris varje timme året runt. Det är så elmarknaden fungerar.
  • När du väljer att köpa lokalproducerad el från Falu Energi & Vatten garanterar vi att den mängd du köper producerats lokalt i Falun. Det är genom så kallade ursprungsgarantier som vi kan säga så. Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån el kommer ifrån. Syftet är att elbolag och du som köper el ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. Det är på det viset du som kund säkerställer att ditt val av elbolag går i linje med ditt intresse för lokal miljö och hållbarhet.

Här kan du läsa mer om vår produktion.

Stor efterfrågan på energi

De höga gaspriserna på kontinenten fortsätter att ha stor påverkan på priset i elområde 3 och 4.

- Vatten- och vindkraftproduktion har också påverkan på elpriset och vi får räkna med kraftiga svängningar även under sommaren, berättar Per Magnusson.

Elprognos inför hösten och vintern

Till hösten och vintern är det mycket som pekar på att elpriserna kan öka ytterligare. Så länge kriget pågår kommer priserna att vara höga. Länder på kontinenten fyller på sina gaslager för att klara den kommande vintern och det håller uppe gaspriserna. Vädret under sommaren och hösten påverkar förutsättningarna.

- Just nu har vi låga vattenkraftmagasin i Norden och det krävs mycket nederbörd för att förbättra läget. Om kommande vinter blir mild eller kylig har så klart också betydelse för elpriserna, säger Per.

Vad kan du tänka på

Det är en utmaning att komma med någon form av rekommendation kring hur man ska tänka eller göra som elkonsument idag. Eftersom elmarknaden varit svajig den senaste tiden med historiskt höga och låga elpriser är det svårt att förutspå elprisutvecklingen på sikt. Det gör att du får betala höga priser för elavtal som är helt- eller delvis fasta. Att minska sin elanvändning är bästa sättet att spara pengar.

Tips!

  • Tänk efter hur du använder din el. Kör din tvättmaskin när den är full. Välj låg temperatur eller sparprogram. Likaså med diskmaskinen.
  • Lägg undan pengar till elräkningen - Inför hösten och vintern bör du som kan lägga undan pengar redan nu inför vintern. Inflationen gör att mycket kommer att bli dyrare i vinter.
  • Välj en Schysst elhandlare - Teckna elavtal med företag som är certifierade för ”Schysst Elhandel”. Under oroliga tider passar tyvärr en del oseriösa företag på att locka till sig kunder. Var observant om du blir kontaktad av en elsäljare som lovar låga elpriser.

Läs mer om Elsnack här.