VA-arbeten på Timmervägen – så påverkas du

Arbetet med att förnya VA-ledningar på Timmervägen i centrala Falun kommer att pågå fram till och med oktober. Det innebär fortsatta trafikstörningar i området. Uppdatera dig om hur arbetet kan påverka dig!

Så påverkas du

Fram till och med 17 oktober pågår arbete längs med delar av Timmervägen och framkomligheten kommer att vara begränsad. Skyltning finns vid sträckan - följ den.

Karta visar var vi befinner oss under arbetets gång:

Bilden visar en karta över Timmervägen. På kartan har vi markerat ut var vägen är avstängd. Markeringen löper på Timmervägen med start vid infart och utfart Bagges väg och fram till  infart Rödfärgsvägen.

Röd markering: Väg avstängd. Karta: Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan ©

Arbetet på Timmervägen har pågått sedan augusti och enligt planen skulle vi vara färdiga under mitten av september. Nu har vi hittat föroreningar i marken och behöver genomföra sanering. Därför är tidplanen framflyttad till mitten av oktober.

Vad gör vi

På uppdrag av Falu Energi & Vatten förnyar entreprenadföretaget Peab Anläggning VA-ledningar på Timmervägen. Under arbetet förnyar vi ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Att ta hand om våra allmänna VA-ledningar är viktigt för att säkra dricksvattenkvaliteten, förebygga vattenläckor och förhindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar.

Tack för ditt tålamod!

Vi jobbar hårt för att minimera störningar som påverkar trafiken, men vissa arbeten kräver att vi stänger av vägar för att kunna arbeta snabbare och undvika farliga situationer. Vi är tacksamma för ditt tålamod! Tillsammans skapar vi en ännu bättre stad att leva, bo och verka i.

Om du har frågor

Kontakta vår arbetsledare Erik Dahlin (Peab Anläggning) på 070-213 36 95, om du har frågor om arbetet.