Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Varje kilowattimme räknas!

Elpriserna fortsätter att vara höga och så här inför vintern är frågorna många. Kommer det alltid vara så här höga priser? Vad kan jag göra för att minska elanvändningen?

Därför är det dags för ett elsnack med Per Magnusson, vår elhandelschef som får svara på några av de frågor som just nu är på tapeten.

Vi koncenterar oss på de två vanligaste frågorna:

 1. Vad kan jag göra för att minska på min elanvändning?
 2. Vilket elavtal ska jag välja?

1. Du kan dra ditt strå till stacken

Eftersom energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd behöver vi alla hjälpas åt. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Om vi alla hjälps åt kommer det innebära lägre elpriser.

Det här är några saker du kan göra:
Varje liten förändring gör skillnad i det stora hela. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet.

 • Använd el vid rätt tid på dygnet.
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta vårt gemensamma elsystem.
 • Sänk värmen inomhus.
  Detta gäller speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
 • Stäng av apparater och släck lamporna.
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Tänk efter vad du använder el till.
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Tipsen är hämtade från Energimyndighetens hemsida och där finns mycket mer att läsa. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Vilket avtal ska du välja?

Varken vi eller någon annan vet med säkerhet hur priserna kommer att utvecklas i vinter. Men för dig som bor i Falun (hela Falu kommun såklart) tar vi nu fram ett avtal som vi kommer kalla Falupriset. Ett exklusivt elavtal för dig som bor i Falu kommun.

Så här fungerar Falupriset:

 • 80% av din elanvändning baseras på ett förmånligt grundpris som till största delen är kopplat till vår egen lokala och förnybara elproduktion.
 • 20% baseras på det rörliga priset på elbörsen Nord Pool.

På det här sättet kan vi dämpa pristopparna och ge dig som Falubo ett tryggare elpris.
Falupriset kommer vara vårt mest prisvärda och hållbara alternativ, för dig som bor i Falun.

Den 18 oktober lanserar vi Falupriset.

Läs mer om Falupriset

Mer information om elpriset...

 • Sverige är idag uppdelat i fyra olika elområden och priserna mellan dessa områden kan skilja sig åt. Falun tillhör område 3.
 • Sverige påverkas också av elpriserna i andra länder eftersom vi ingår i en gemensam och sammankopplad elmarknad med övriga Europa.
 • Priset beror på utbud och efterfrågan. Största delen av den el som produceras säljs till den nordiska elbörsen, Nordpool. Elhandlarna behöver köpa den mängd el kunderna behöver på Nordpool och köp- och säljbud ger ett elpris varje timme året runt. Det är så elmarknaden fungerar.
 • När du väljer att köpa lokalproducerad el från Falu Energi & Vatten garanterar vi att den mängd du köper producerats lokalt i Falun. Det är genom så kallade ursprungsgarantier som vi kan säga så. Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån el kommer ifrån. Syftet är att elbolag och du som köper el ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. Det är på det viset du som kund säkerställer att ditt val av elbolag går i linje med ditt intresse för lokal miljö och hållbarhet.

Vi vill också tips om att prenumerara på sidan "Elsnack med Per". Då får du ett mail när vi lägger upp nytt elsnack.