Välbesökt öppet hus i Sundborns kraftstation

Bilden visar Sundborns kraftstation i vinterskrud.

Kraftstationen har varit i bruk sedan 1903. Byggnaden uppfördes av Falu Elverk och är utformad av Konstnären Carl Larsson som under den tiden bodde i huset intill.

I söndags 11 december, var det julmarknad i Sundborn. En stämningsfull marknad i omgivningarna kring Carl Larsson-gården, Stora Hyttnäs, Bondens gård och Klockargården.

Vi passade på att öppna upp den fina kraftstationen som finns i Sundborn. Där bjöd våra tre tomtenissar, Mathias, Sören och Fredrik in till tipspromenad och frågestund.

Över 450 personer tog chansen att gå tipspromenaden. Det blev många intressanta frågor och en hel del gick tipspromenaden.

Här är rätta svaren på frågorna:

Fråga 1.
Det nya fjärrvärmenätet i Sundborn kommer att minska miljöbelastningen från nuvarande värmekällor. Bara Sundbornskolans miljöbelastning kommer att minska med?
Rätt svar är: 2. 70 %.

Fråga 2.
Hur många bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme?
Rätt svar är: X. mer än 50%

Fråga 3.
Falu Energi & Vatten producerar lokalproducerad el där den största delen kommer från? Rätt svar är: 2. Biobränsle i vårt kraftvärmeverk

Utslagsfråga: Hur många avtal med Falupriset har tecknats fram till 2022-12-11?
Rätt svar är 4 877 stycken.

Vi gratulerar Felicia som svarat rätt på alla frågor och var närmast i utslagsfrågan. Vinst kommer via post.