Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Hållbarhet – detta har vi gjort under 2022

Visste du att vår fjärrvärme är fossilfri till 97,6%? Och att återvinningen av textilier ökar mest, faktiskt med en fördubbling på tre år, från 71 ton till 148 ton år 2022. Totalt gick 25% av allt insamlat avfall till materialåtervinning eller återbruk under 2022.

Det ska vara enkelt

Vårt mål är att det ska vara enkelt att leva ett hållbart liv i Falun, idag och i framtiden. Med stort engagemang och med hållbarhet och människors bästa i fokus utvecklar vi samhället. För att det ska vara möjligt jobbar vi hela tiden för att bli bättre och fortsätta att utvecklas. I vår hållbarhetsredovisning för 2022 kan du läsa mer om vad vi gjort under 2022. Den är gjord utifrån sex centrala områden, som vi tycker på ett bra sätt beskriver vårt hållbarhetsarbete:

Fossilfritt

Här beskriver vi vår lokalproducerade el och Schysst elhandel, men även hur populära solcellspanelerna på pelletsladorna är och varför vi byter alla elmätare. Vi fortsätter även att bygga ut fjärrvärmen och elbilssladdningen.

Trygga leveranser

Här pratar vi om hur vi effektiviserar arbetssätt och digital teknik, och nämner några hållbara investeringar vi arbetar med som till exempel överföringsledning för avloppsvatten, samarbete med datahallar och marksaneringar.

Attraktiv arbetsplats

Här beskriver vi bland annat hur vi infört trafikljusmöten och hur vi arbetat för att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi.

Engagerad samhällsbyggare

Vi gjorde en kundundersökning 2021 och under 2022 arbetade vi vidare med resultatet. Vi har också justerat sponsringsarbetet och prioriterar sponsor­satsningar som på ett tydligt sätt stödjer några av de mål som mera handlar om social hållbarhet.

Smart resursanvändning

Här berättar vi bland annat att under 2022 gick över 25% av insamlat avfall till material­återvinning eller återbruk. Och mer finns att läsa om hur folk sorterar sitt avfall och statistik från återbruk. Ett annat projekt inom området att minska avfallet vi genomförde var Minimeringsmästarna, en tävling som avslutades under 2022.

Vårt värdefulla vatten

Här beskriver vi hur vi bland annat arbetar med förbättrad avloppsrening och för att få renare vatten till våra reningsverk.