Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Flygande besiktning av fjärrvärmenätet

Bild på vad piloten ser när han söker efter läckor

En natt under vecka 15 eller 16 kommer vi flyga över Falu tätort. Anledningen är att vi genomför vår årliga inventering av fjärrvärmenätet.

Flygningen kommer att ske under någon av veckorna. Besiktningen sker nattetid och tillfälle beror på väder- och vindförhållanden. I sökandet efter läckor använder vi oss av värmekamera och för den krävs rätt förhållanden. Det behöver till exempel vara minusgrader, klar himmel och snöfritt vilket gör att flygningen sker med kort varsel.

Planet flyger på relativt låg höjd och det kan förekomma ett brummande ljud när planet passerar områdena. Vi hoppas att det inte ska störa för mycket.

Därför behöver vi flyga

För att kunna kartlägga eventuella läckor på fjärrvärmenätet behöver vi flyga. Genom att upptäcka läckor i tid minimerar vi avbrottstiden för dig som kund och vi effektiviserar leveransen av fjärrvärme.

Frågor

Om du har ytterligare frågor om flygningen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@fev.se eller 023-77 49 00.