Nu gräver vi på väg 293

Karta som visar hur du följer skyltarna vid förbifarten, väg 293.

Under vecka 22 kommer vi att påbörja arbetet med förstärkning av el, fiber, vatten samt fjärrvärme.

Så påverkas du

Arbetet kommer att pågå i cirka 3 veckor (om det inte uppstår nya förutsättningar). Under tiden kommer trafiken på väg 293 att gå på en tillfällig dubbelriktad förbifart vid infarten till Slaggvarpsvägen.

Den påverkan på trafiken som detta innebär är att det blir förbjudet att svänga vänster in på Slaggvarpsvägen och höger ut på väg 293, skyltning kommer att ske till Gruvrondellen och tillbaka för att kunna göra en tillåten sväng.

Om du har frågor

Kontakta kundtjänst på 023-77 49 00 eller skicka e-post till info@fev.se. Våra öppettider är vardagar 08.00-12.00 och 13.00-16.00.