Upphovsrätt

Falu Energi & Vatten är ansvarig för allt innehåll på webbplatsen fev.se. Ibland kan material komma från någon annan källa, detta anges då i anslutning till materialet.

Texter publicerade på fev.se får citeras och vidareförmedlas så länge som källan anges (Falu Energi & Vattens webbplats fev.se). Om en text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av upphovsmannen eller marknadschefen vid Falu Energi & Vatten.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av företagets marknadschef eller angiven upphovsman.

Logotyper eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från Falu Energi & Vatten. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp eller symbol ställs till marknadschefen.

Den grafiska profil som används på företagets webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Falu Energi & Vatten.

Ansvar

Företagets marknadschef har det övergripande ansvaret för innehåll, drift och funktion av Falu Energi & Vattens webbplats. VD fastställer styrande riktlinjer.

Marknadschefen svarar även för teknisk plattform, drift och funktion och leder verksamheten förknippad med teknisk utveckling av företagets webbplats.

Intrång

Det är förbjudet att försöka ta sig in på fev.se för att ändra innehåll (text, bilder, ljud, grafisk form, logotyper, symboler) om man inte är en auktoriserad användare av webbplatsen.

Alla försök till intrång eller ändring av informationsinnehållet utreds och rapporteras i enlighet med gällande lagar och Falu Energi & Vattens interna bestämmelser. Den som gör sig skyldig till lagbrott polisanmäls.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på webbplatsen och dess innehåll, tveka inte att höra av dig till kundtjänst:

Telefon: 023–77 49 00

E-post: info@fev.se

Webbformulär: Lämna synpunkt på webbplatsen