Allsång på Stora torget

Människor sjunger tillsammans på Stora torget

Härlig upplevelse för alla!

Allsången och Falu Energi & Vatten

Fyra onsdagar på rad genomfördes det allsång på Stora torget i Falun, sommaren 2022. Arrangemanget initieras av en privatperson i samarbete med centrala stadsrum och vi älskar grejen.

Därför har vi valt att sponsra

En härlig upplevelse med glädje och sång tillsammans och dessutom kostnadsfritt. Det rimmar bra med det vi önskar att sponsra i vår kommun. Därför är vi med och möjliggör evenemanget i ett somrigt Falun.

Vår drivkraft är att göra Faluns event mer hållbara

Alla som önskar att delta får ett häfte med sånger i. För att man inte ska slänga de tog vi fram specialfixade soptunnor där besökarna la ner sina använda häften så att de återanvändes till nästa gång.

Hållbarhetsmål

De hållbarhetsmål som samarbetet bidrar till:

01

Mål 1 - Ingen fattigdom (att delta är gratis)

Logotyp Globala målen nr 1

03

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

05

Mål 5 - Jämställdhet

10

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

16

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen