Kids on Ice

Annons för Kids on Ice

Genom samarbetaret med Kids on Ice tar vi Falun närmare flera av de globala målen.

Om Kids on Ice

Falu Bandysällskaps bandyfritids skapar möjlighet för barn och ungdomar i Falu kommun att få in mer rörelse i sin vardag, oavsett familjesituation och förutsättningar.

Under sju tillfällen går ”Kids on ice” av stapeln på Lugnets bandyplan (ICANIWILL Lugnets arena). Barnen hämtas upp på fritids med ”Bandybussen”. De får hjälp med utrustning och lån av skridskor om det behövs. Ledarna håller en timmes lektion och motion på isen, barnen får sedan mellanmål och därefter kör ”Bandybussen” barnen tillbaka till skolan.

Därför har vi valt att sponsra

Kids on Ice är ett exempel på en inkluderande aktivitet där alla barn får samma möjlighet att delta, helt utan krav på betalning, transport och egen utrustning.

Det är ett fantastiskt initiativ som med öppenhet och engagemang ger barnen en chans att prova på något nytt, motionera och umgås på lika villkor.

Det är för oss en självklarhet att vara med och skapa förutsättningar för att hålla igång Falu BS Bandyfritids.

Hållbarhetsmål

I och med att alla barn har möjlighet att delta på lika villkor, bidrar Falu BS aktivt till flera av de globala hållbarhetsmålen som vi har valt att lyfta i våra sponsringssamarbeten. De hållbarhetsmål som samarbetet bidrar till:

03

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

05

Mål 5 - Jämställdhet

10

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

16

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen