Monkeybusiness klättring & sportklubb

Klättervägg där en person klättrar

Klättra på väggarna! Vi sponsrar detta projekt som syftar till att skapa intresse för utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet.

Monkeybusiness och Falu Energi & Vatten

Vi har tillsammans med Personligt stöd i Dalarna AB under 2022 startat ett projekt som syftar till att skapa intresse för utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet. Ungdomarna i projektet har fått pröva olika friluftsaktiviteter i syfte att skapa ett intresse. Målet är att de själva i framtiden ska bygga ett eget intresse för liknande aktivitet.

Vi har bland annat testat paddling, klättring och vandring under våren, framöver har vi även för avsikt att göra en längre resa till Dalafjällen där föreningen och Personligt Stöd Dalarna AB syftar till att skapa mervärde, utmaning och bygga självkänsla för de deltagande individerna och deras särskilda behov.

Föreningen har med hjälp av stödet från oss kunnat hjälpa till med instruktörer, utrustning och ledarskap till projektet.

Därför har vi valt att sponsra

Genom vår sponsring vill vi skapa goda förutsättningar för fler att må bra och hitta glädjen i rörelse och gemenskap och projektet ligger helt i linje med det. Vi gillar att det även finns en tanke på att utveckla projektet och låta det vara inspiration för fler liknande projekt.

Hållbarhetsmål

De hållbarhetsmål som samarbetet bidrar till:

01

Mål 1 - Ingen fattigdom (att delta är gratis)

Logotyp Globala målen nr 1

03

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

10

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

16

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen