Nattvandrarna Falun

En man och en kvinna nattvandrar i Falunatten

Genom samarbetaret med Nattvandrarna tar vi Falun närmare mål 16 - fredliga och inkuderande samhällen.

Om Nattvandrarna

Nattvandrarna, som har funnits sedan 1989, är en ideell och demokratiskt uppbyggd folkrörelse och intresseorganisation för lokala nattvandrar­föreningar runt om i landet. De engagerar sig i samarbeten med många aktörer i samhället. Polisen utbildar nattvandrar­grupper i lag och rätt, Beroendecentrum föreläser om droger, och Röda Korset lär ut första hjälpen och HLR.

Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa ökad social trygghet. Nattvandrarna möter ungdomarna i de miljöer där de rör sig; på stadens gator och undanskymda platser.

Det görs nu en satsning på att bli fler Nattvandrare så att vi kan vara ute oftare och synas i fler områden. Väldigt viktigt för både barn, ungdomar, men även oss vuxna och de äldre. Just nu är det väldigt mycket som händer på kvällar och nätter, man kan läsa var och varannan dag i media att det förekommer allt från skadegörelse och bilbränder till misshandel, våldtäkter och överfall.

Därför har vi valt att samarbeta

Det ska vara en självklarhet för alla att kunna gå hem på kvällen utan att vara orolig. Att det nu görs en satsning på att utbilda fler Nattvandrare är viktigt både för barn, ungdomar och vuxna. Utan stöd från partners är satsningen inte möjlig – vi på Falu Energi & Vatten vill vara med och skapa förutsättningar för deras viktiga arbete med att skapa trygghet i vår stad.

Hållbarhetsmål

De hållbarhetsmål som samarbetet bidrar till:

16

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Nattvandrarna är en förening som arbetar brett med mål att skapa trygghet för unga under de timmar av dygnet då vi är som mest sårbara ute i samhället. Därför bidrar deras arbete aktivt till ett mer fredligt och socialt tryggt Falun.