Tidigare samarbeten

Under många år har vi samarbetat med olika föreningar och organisationer i vår kommun.

Organisationer vi har sponsrat

Under senare år har vi samarbetat med och sponsrat dessa organisationer:

Frågor och kontakt

Om du har frågor om vår sponsring är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen sponsring@fev.se.