Kontakt

Vi vill ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare och du får gärna kontakta oss om du har funderingar som rör upphandling.

Joakim Norell, Inköpschef
Telefon: 023-77 46 03
E-post: joakim.norell@fev.se

Garima Bhushan, Inköpare
Telefon: 023-77 46 05
E-post: garima.bhushan@fev.se

Välkommen med dina frågor.