Pågående upphandlingar

Vi annonserar våra upphandlingar via e-avrops databas.

Här kan du se en lista över annonserade upphandlingar. Länk till annan webbplats.

I listan kan du läsa mer om upphandlingar och se förfrågningsunderlag. Markera en annons och välj att logga in eller att registrera konto. Har du inget konto registerar du det kostnadsfritt och kan hämta och bevaka alla annonser som finns hos e-avrop.

Instruktioner om hur man registrerar konto kostnadsfritt Länk till annan webbplats.

Om upphandlingen upplevs som otydlig, eller om något av de ställda kraven upplevs som orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande är det viktigt att anbudsgivaren kontaktar oss, så att vi kan göra bra upphandlingar, som leder till bra avtal för båda parter.

På den aktuella internetsidan kommer, under hela anbudstiden, alla handlingar att publiceras liksom eventuella kompletteringar, förtydliganden, frågor och svar. Om det under anbudstiden publiceras någon ny handling får alla anbudsgivare som hämtat underlaget ett e-post meddelande om detta.