Planerade upphandlingar

Kommande upphandlingar:

  • Inga aktuella för tillfället

Vi väljer upphandlingsförfarande beroende på vilket värde det planerade köpet uppskattas till. Vi kan också välja att avropa från samordnade ramavtal eller upphandla gemensamt med andra. Läs mer under rubriken Upphandlingsförfaranden