Planerade upphandlingar

Kommande upphandlingar:

  • Överföringsledning VA, Grycksbo - Bjursås
  • Elmätare i kategori 1-5 samt utrustning för fjärrinsamling
    med radioteknik av mätdata. Genomförs tillsammans med SINFRA.
  • Mätarbyten i fastigheter

Vi väljer upphandlingsförfarande beroende på vilket värde det planerade köpet uppskattas till. Vi kan också välja att avropa från samordnade ramavtal eller upphandla gemensamt med andra. Läs mer under rubriken Upphandlingsförfaranden