Samarbete med Skatteverket

För oss är det viktigt att vi enbart samarbetar med seriösa leverantörer som följer gällande regler kring redovisning och betalning av skatter och avgifter.

I syfte att förebygga ekonomisk brottslighet och för att minska risken för osund konkurrens kontrollerar vi regelbundet våra leverantörer och samarbetspartners.

Kontrollen sker under upphandling, före beslut och löpande under avtalsperioden. Vi samarbetar med Skatteverket, som stödjer oss med information bland annat i form av uppgifter om:

  • Momsregistrering och registrering som arbetsgivare
  • F-skatt, FA-skatt eller A-skatt
  • Uppgift om redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare.

Skatteverket erbjuder också information till anlitade entreprenörer/leverantörer om vad samarbetet innebär.

Skatteverkets förebyggande information Länk till annan webbplats.