Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Arbete på fjärrvärmenätet Haminavägen

P g a inkopplingsarbeten kommer fjärrvärmen att vara avstängd på Haminavägen under några timmar. Detta påverkar värme och varmvatten, kallvatten berörs ej.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej