Områden vi inte bygger ut

Bilden föreställer landsbygden med en grusväg och ett hus

Vi arbetar med att bygga fiberinfrastruktur i hela Falu kommun och är en av flera aktörer som hjälper kommunen att nå bredbandsmålen. Vilken aktör som bygger i varje område beror till stor del på vem som får bidrag av Post och Telestyrelsen (PTS).

Vår förhoppning var att under perioden 2022-2023 förlägga fiber i flera landsbyggdsområden. På grund av att vi inte blivit tilldelade bidrag från PTS för nedanstående områden så kommer de aktörer som tilldelats bidrag fortsätta planering och eventuell utbyggnad.

Andersbo, Sågsbo

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Billingsnäs, Kullerbacken

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Billingsnäs, Kullerbacken. För mer detaljerad förklaring, ring vår kundtjänst.

Björsberg, Orrholen, Slättberg

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Björsberg, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Folkarbyn, Sunnanhaga, Rankhyttan

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Folkarbyn, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Gopa, Östra Gopa

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Gopa. Behöver du veta detaljerad information kring kartan kan du ringa Kundtjänst

Hagudden, Utanhed

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Hagudden, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Hemmingsbo

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Hemmingsbo, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Karlborn, Nedre Krokfors

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Karlborn, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Krusbo, Grälviken, Övre Grönbo

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Krusbo, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Kråknäs

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Kråknäs, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Lilltäkt, Östborn

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Lilltäkt, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Lönnemossa

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Lönnemossa, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Mörtsjöbo, Berggården

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Mörtsjöbo, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Nygården, Kroken, Bustäkt

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Nygården, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Rog

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Rog, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Rogsdammen

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Rogsdammen, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Rostberg

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Rostberg, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Strand, Persbro, Bröten, Hagelnäs

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område.

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Strand, Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst

Sundänget, Riset, Vitsand

Har du frågor som gäller bredbandsutbyggnaden kontaktar du den aktör som tilldelats bidrag i ditt område. .

Här kan du läsa mer om PTS´s bidragsstöd för fiberutbyggnad. Länk till annan webbplats.

Karta över Sundänget. Vill du veta mer detaljer kan du ringa vår kundtjänst