Nybyggnation

Medarbetare framför nybyggt område

Bygg med fiber från början! Hör av dig i god tid så vi kan planera din anslutning.

En anslutning till Falu Stadsnät är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investering du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den. Vi bygger en infrastruktur till nytta för alla i regionen.

Fiber till nybyggnation

Bygger du nytt hus, privat- eller hyreshus och är intresserad av en fiberanslutning? Kontakta oss för dina möjligheter och offert. Hör av dig så tidigt som möjligt så vi i god tid kan planera in anslutningen till fastigheten.

Skicka intresseanmälan eller e-post.

Enkelt för fastighetsägarna

Falu Stadsnät levererar en komplett plattform för TV, internet och telefoni. Det innebär att byggare och fastighetsägare inte behöver välja utbud till slutkonsumenten. Fastighets­ägarna är idag fullt medvetna om de olika kommunikations­alternativen och förstår vilket värde de genererar.

Intelligenta hus på riktigt

Vi har länge hört talas om intelligenta hus. Falu Stadsnät gör det möjligt! Tjänster som kommer att öka framöver är larm av olika slag, övervakning, styrning, felrapportering, kontrollsystem, administrativa system, energi­sparsystem och kommunikation med fastigheter och anläggningar.

Det öppna stadsnätet är även infrastruktur för samhälls­tjänster, häslovård, utbildning, trygghets- och välfärds­tjänster.

Intresseanmälan – ny kund

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutning till stadsnätet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.